PSHK

Committees & Teams

Executive Committee (2017-2019)
President: Zidan Wang (HKU)
Vice-President: Xuming Zhang (PolyU)
Honorary Secretary: Shizhong Zhang (HKU)
Honorary Treasurer: Xin Wang (CityU)
Members: Junyi Zhu (CUHK)
Rolf Lortz (HKUST)
Changsong  Zhou (HKBU)

Council Member List (2016-2018)
Chairman Ophelia Tsui (HKUST)
Members CUHK: Dickon Ng, Yilin Wu, Xinhui Lu
CityU: Sunny Xin Wang, Ruiqin Zhang, Shubo Wang
HKBU: Shu Kong So, Furong Zhu, Guancong Ma
PolyU: Xuming Zhang, Dangyuan Lei ,Yang Chai 
HKUST: Jiannong Wang, Ho Bun Chan, Ophelia Tsui
HKU: Zidang Wang, Shizhong Zhang, Jenny Lee

Statutory Members' names highlighted in italics

Campus Coordinators

Name Email
Dajun Wang (CUHK) djwang@phy.cuhk.edu.hk
Feng Wang (CityU) fwang24@cityu.edu.hk
Jack Tsz Fai Ng (HKBU) jacktfng@hkbu.edu.hk
Wing Man Tang (PolyU) wm.tang@polyu.edu.hk
Junwei Liu (HKUST) liuj@ust.hk 
Stephen Ng (HKU)  ncy@astro.physics.hku.hk
Physics Education Sub-committee

Quentin A. Parker (HKU, Leader)

Yilin Wu (CUHK)

Feng Wang (CityU)
Jack Tsz Fai Ng (HKBU)

Siu Hong Choy (PolyU)

Tian Wen Chen (HKUST)

Meng Su (HKU)

Women in Physics Sub-committee
Yi Wang (CUHK)
Jun Fan (CityU)
Jade Jue Shi (HKBU)
Wing Man Tang (PolyU)
Michael Altman (HKUST)
Jenny Lee (HKU)
Quan Li (CUHK, Leader)
External Affairs Sub-committee
Yi Wang (CUHK)
Ruiqin Zhang (CityU, Leader)
Michel A. Van Hove  (HKBU)
Dangyuan Lei (PolyU)
Michael K.Y. Wong (HKUST)
Quentin A. Parker (HKU)
Junyi Zhu (CUHK)
Xin Wang (CityU)

Copyright © 2016 Physical Society of Hong Kong. All rights reserved.